Varför Limousin

Varför rasen  Limousin?

Vi gjorde valet att föda upp just Limousin då det är en ras som är känd för att ha ett mycket mört och fint kött.


För oss som uppfödare och även för miljön är det också en fördel att dessa djur ger en hög andel kött per djur, slaktutbyte.


Alla djur har sina egna identiteter och målet för oss är att bibehålla en besättning som är lugn och harmonisk.  För oss är det viktigt med lugna djur som är vana vid människor. Inte bara för att djuren blir mindre stressade vid transport och hantering utan även för vår egen säkerhet, då stressade djur är farliga djur.


Positivt för rasen är också att kor och kvigor till största delen löser kalvningarna utan problem. Kalvarna är snabbt uppe på benen. På bilden visas 2015 års tvillingpar, endast några timmar gamla.
Tvillingar!